پروژه‌های اجرا شده

پمپ بنزین بلوار بابانظر

محل پروژه : مشهد
عملیات اجراشده : اجرای سیستم خط تر و اسپرینکلر فوم

پمپ بنزین بزرگراه آزادی

محل پروژه : مشهد
عملیات اجراشده : اجرای سیستم خط تر و اسپرینکلر فوم

پمپ بنزین بلوار فلاحی

محل پروژه : مشهد
عملیات اجراشده : اجرای سیستم خط تر و اسپرینکلر فوم

ایستگاه راه‌آهن بین‌المللی سرخس

محل پروژه : سرخس
عملیات اجراشده : اجرای سیستم اعلام حریق، اسپرینکلر و خط تر

مجتمع مسکونی اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

محل پروژه : مشهد- مجتمع مسکونی ۳۷ واحدی به متراژ ۷۰۰۰ متر
عملیات اجراشده : اجرای سیستم خط تر و اعلام حریق

شهرداری منطقه ۱۰، ناحیه ۲

محل پروژه : مشهد
عملیات اجراشده : اجرای سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

سرزمین موج های آبی

محل پروژه : مشهد
عملیات اجراشده : اجرای سیستم اعلام حریق و اطفای حریق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

محل پروژه : مشهد
عملیات اجراشده : اجرای سیستم خط تر و اعلام حریق

مجتمع تجاری ورسیج

محل پروژه : مشهد
عملیات اجراشده : اجرای سیستم اعلام حریق، خط تر و خشک، اسپرینکلر

مجتمع تجاری کیان سنتر

محل پروژه : مشهد
عملیات اجراشده : اجرای سیستم اعلام حریق، خط تر و خشک، اسپرینکلر

هتل فاخر

محل پروژه : مشهد
عملیات اجراشده : اجرای سیستم اعلام حریق، خط تر و خشک، اسپرینکلر

هتل جواهری

محل پروژه : مشهد
عملیات اجراشده : اجرای سیستم اعلام حریق، خط تر و خشک، اسپرینکلر